KompanijeSrebrni pokrovitelj 

Seven Bridges
Delatnost: Seven Bridges je startup kompanija koja se bavi analizom biomedicinskih podataka.

Naš proizvod je platforma koja pomaže krajnjem korisniku da obavi složen proces obrade i analize velike količine podataka dobijenih hemijskom analizom i sekvenciranjem genetskih i, generalno, biomedicinskih podataka i time lakše odgovori na veliki broj bioloških pitanja. Naš osnovni fokus je humana genetika, pre svega analiza podataka u svrhu boljeg razumevanja kancera, kao i genetskih oboljenja u globalu, ali našu platformu je moguće koristiti za bilo koju vrstu genetske analize.

Analizama na Seven Bridges platformi ubrzavaju se i omogućavaju dalji proboji u istraživanjima raka, razvoju lekova i personalizovane medicine. Hiljade istraživača iz biotehnološke i farmaceutske industrije koriste usluge Seven Bridges platforme, a trenutno smo uključeni u realizaciju dva najveća projekta iz oblasti genetike na svetu.
Uža specijalnost:
Poslovanje sa inostranstvom:
Broj zaposlenih:
Procenat zaposlenih sa visokim i višim obrazovanjem:
Dodatne informacije o kompaniji: Sedište kompanije se nalazi u Bostonu, a kancelarije u Beogradu, San Francusku, Istanbulu i Londonu.
Internet adresa: www.sevenbridges.com
E-mail adresa: hr@sevenbridges.com
Adresa: Omladinskih brigada 90g, Airport City
Telefon / Fax: 011/404­74­47
Ostale informacije