KompanijeSrebrni pokrovitelj 

Siemens d.o.o. Beograd
Delatnost: Poslovanje u oblastima elektronike i elektrotehnike
Uža specijalnost: energetika, industrija, saobraćajna infrastruktura
Poslovanje sa inostranstvom: da
Broj zaposlenih: 1832
Procenat zaposlenih sa visokim i višim obrazovanjem: 13%
Dodatne informacije o kompaniji: Siemens AG svoje poslovanje fokusira na oblasti elektrifikacije, automatizacije i digitalizacije. Siemens je jedan od najvećih svetskih proizvođača energetski efikasnih tehnologija i tehnologija koje čuvaju resurse. Vodeći smo dobavljač kombinovanih cikličnih turbina za proizvodnju električne energije, kao i vodeći provajder rešenja za prenos električne energije i pionir u infrastrukturnim rešenjima i rešenjima u oblasti automatizacije i softvera za potrebe industrije.
Lokalna kompanija, Siemens d.o.o. Beograd, sa više od dve decenije uspešnog rada i tradicijom dužom od jednog veka predstavlja neizostavan faktor razvoja Srbije u svim fazama njenog industrijskog napretka.U Srbiji kompanija svoje poslovanje obavlja u svim oblastima u kojima je aktivna i matična kuća.
Internet adresa: www.siemens.rs
E-mail adresa: office.rs@siemens.com
Adresa: Omladinskih brigada 21, 11070 Novi Beograd
Telefon / Fax: 011 2096 305
Ostale informacije