Prijava za učešćePotrebno je da postavljeni logo kompanije bude u vektorskom obliku (ai, eps, cdr) radi postavljanja na štampani materijal i sajt Sajma. Sajam ne odgovara za kvalitet štampe ukoliko materijal nije dostavljen po navedenim specifikacijama.


Sve dodatne informacije o štampanom materijalu možete dobiti od koordinatora za publikacije Stefana Hadžovića na telefon +381 65 321 07 96 ili putem mail-a: stefan.hadzovic@jobfair.rs.

*Možete uneti najviše 1800 karaktera. Do sada ste uneli 0 karaktera.
 
Naziv kompanije:
Adresa:
Telefon:
E-mail adresa:
Internet adresa:
Odgovoran za ljudske resurse kompanije:
Kontakt odgovornog za ljudske resurse kompanije:
Delatnost:
Uža specijalnost:
Poslovanje sa inostranstvom:
Dodatne informacije:
 
 
Logo (u vektorskom formatu):
 
 
Broj zaposlenih:
Procenat zaposlenih sa visokim i višim obrazovanjem:
Broj otvorenih pozicija u kompaniji:
(nije javno vidljiva informacije)
Potreban obrazovni profil:
Zahtevani broj godina studija:
Poželjne dodatne veštine, znanja ili osobine:
Zahtevani nivo poznavanja stranih jezika:
Rad na računaru:
Radno iskustvo:
Posebni zahtevi:
Prakse u ponudi:

Globalni pokrovitelj

Zlatni pokrovitelji

Srebrni pokrovitelji