KompanijeBronzani pokrovitelj 

msg global solutions
Delatnost: IT konsalting
Uža specijalnost: Cilj kompanije msg global solutions jeste da svojim korisnicima obezbedi fokusiranu strategiju, savetovanje u okviru procesa i aplikacija, kao i fleksibilna IT rešenja koja odražavaju standarde i zahteve tržišta.
Poslovanje sa inostranstvom: Kompanija msg global solutions je prisutna u preko 16 zemalja, a klijenti sa kojima sarađuje su većinski sa inostranih tržišta.
Broj zaposlenih: 118
Procenat zaposlenih sa visokim i višim obrazovanjem: 95%
Dodatne informacije o kompaniji: msg global solutions je IT kompanija orijentisana na usluge konsaltinga sa fokusom na finansijski, osiguravajući i reosiguravajući sektor. Svojom ekspertizom, stručnošću i širokim spektrom rešenja, msg global solutions klijentima obezbeđuje rast poslovanja i izgradnju fokusirane IT strategije, uključujući digitalnu transformaciju. Zahvaljujući globalnoj prisutnosti, svojim zaposlenima pruža rad u dinamičnom i proaktivnom multikulturalnom okruženju i prilike da se usavršavaju radom na internacionalnim projektima. U Srbiji msg global solutions posluje od 2011. i iz godine u godinu beleži primetan rast rezultata i broja zaposlenih.
Internet adresa: www.msg-global.com
E-mail adresa: careers-serbia@msg-global.com
Adresa: Omladinskih brigada 90g
Telefon / Fax: +381 11 3533 510
Ostale informacije
Potreban obrazovni profil: Fakulteti tehničkih nauka (ETF, PMF, FTN, FON, RAF, VTŠ…)
Zahtevani broj godina studija: 3. ili 4. godina / master studije
Poželjne dodatne veštine, znanja ili osobine: proaktivnost, fleksibilnost, analitičnost, sposobnost rada u multinacionalnom okruženju, pozitivan stav i energičnost.
Zahtevani nivo poznavanja stranih jezika: Engleski jezik
Radno iskustvo: Nije potrebno radno iskustvo za naš program praksi.
Rad na računaru: Za ulazak u naš program praksi potrebno je poznavanje Java programskog jezika.
Tokom prakse se stiče znanje iz SAP softverskih rešenja u oblasti osiguranja.
Posebni zahtevi: Dobre prezentacione i komunikacione veštine.
Prakse u ponudi: Top Talent Program je već tradicionalni program praksi koji radimo 3 godine. Uskoro kreće prijava nove klase praktikanata koja će praksu započeti u februaru naredne godine.