KompanijeBronzani pokrovitelj 

eFront d.o.o.
Delatnost: eFront je vodeći svoftver provajder rešenja u finansijskoj industriji sa ekpertizom u alternativnim investicijama i risk menadžmentu. eFront proizvode koriste glavne kompanije na tržištu alternativnih investicija, sektorima osiguranja i bankarstvu.
Uža specijalnost: alternativne investmenticije
Poslovanje sa inostranstvom: Naša predstavništva se nalaze u inostranstvu kao i klijenti sa kojima sarađujemo.
Broj zaposlenih: 400
Procenat zaposlenih sa visokim i višim obrazovanjem: 95%
Dodatne informacije o kompaniji: /
Internet adresa: https://www.efront.com/
E-mail adresa: @efront.com
Adresa: Kneza Mihaila 1-3
Telefon / Fax: 0114149010
Ostale informacije
Potreban obrazovni profil: svi profili sa elektotehničkog fakulteta, FON-a, matematičkog
Zahtevani broj godina studija: 4
Poželjne dodatne veštine, znanja ili osobine: - proaktivnost
- želja za učenjem
- timski rad
Zahtevani nivo poznavanja stranih jezika: aktivno korišćenje engleskog jezika
Radno iskustvo: /
Rad na računaru: poznavanje programskih jezika neophodnih za oglašene pozicije
Posebni zahtevi: /
Prakse u ponudi: 1. Java Developer
2. QA
3. Full Stack developer