KompanijeBronzani pokrovitelj 

STADA IT Solutions
Delatnost: 6201 - Računarsko programiranje
Uža specijalnost: SAP (ERP,BW,HCM,APO,CRM,ABAP), Microsoft tehnologije (od System Center proizvoda, Aktivnog direktorijuma, Sharepoint baziranih proizvoda, do custom web aplikacija na Microsoft stack C#, MSSQL Serveru), System Operation (Upravljamo sa više od 400 servera, pružamo VMware, Microsoft, Oracle, SAP software-ske usluge), Network (CISCO).
Poslovanje sa inostranstvom: Međunarodni IT projekti u okviru STADA grupe
Broj zaposlenih: 110
Procenat zaposlenih sa visokim i višim obrazovanjem: 89%
Dodatne informacije o kompaniji:
Internet adresa: www.stadaitsolutions.com
E-mail adresa: invoices@stadaitsolutions.com
Adresa: Beogradski put bb, 26300 Vršac
Telefon / Fax: +381 13 440 016
Ostale informacije
Potreban obrazovni profil: Za program prakse: studenti završnih godina elektrotehničkog, matematičkog, računarskog i fakulteta organizacionih nauka.
Za otvorene pozicije: Dipl. inž. informatike (SAP konsultanti sa iskustvom, ABAP developeri sa iskustvom)
Zahtevani broj godina studija: 3-5
Poželjne dodatne veštine, znanja ili osobine: Komunikacione i prezentacione veštine, asertivnost.
Zahtevani nivo poznavanja stranih jezika: Poznavanje Engleskog jezika na komunikacionom nivou (nivo B2 prema samoproceni)
Poznavanje Nemačkog ili Ruskog jezika smatra se kao prednost.
Radno iskustvo: Za praksu nije neophodno, a inače zavisno od pozicije.
Rad na računaru: Zavisno od pozicije
Prakse u ponudi: STADA IT Junior Akademija - program prakse, IV generacija