Naziv kompanije:

Global Engineering Technologies

Adresa kompanije:

Palmira Toljatija 5, 11070 Beograd

Telefon:

0114049820

Drugi telefon:

E-mail kompanije:

info@global-engineering-technologies.com

Drugi e-mail kompanije:

Internet adresa:

https://getbgd.com/

Delatnost:

Informacione tehnologije. GET je izgrađena internacionalna kompanija sa sedištem u Beogradu, koja već više od 10 godina uspešno isporučuje inovativna IT rešenja i izgrađuje sopstvene softverske proizvode. Naš tim je sačinjen od oko 200 softverskih inženjera, biznis analitičara, i eksperata u različitim poslovnim domenima.

Poslovanje sa inostranstvom:

Da. Naši klijenti su kompanije koje imaju od 5.000 do 100.000 zaposlenih. Pouzdani smo partner Atlassiana, Microsofta, SAP-a i Cisca. Sa klijentima, kao i sa našim zaposlenima negujemo dugoročnu saradnju i poverenje i kontinualni razvoj.

Broj zaposlenih:

200

Potreban obrazovni profil:

Informacione tehnologije. Studenti sa fakulteta sa IT smerovima.

Zahtevani broj godina studija:

III - IV (u zavisnosti od fakulteta, više škole)

Poželjne dodatne veštine, znanja ili osobine:

Komunikativnost, timski rad, fleksibilnost, želja za stalnim učenjem.

Zahtevani nivo poznavanja stranih jezika:

Engleski - nivo B2. Nemački je plus, nije obavezan. Svakako organizujemo časove engleskog i nemačkog na nivou kompanije.

Rad na računaru:

C# , HTML, JavaScript, jQuery, CSS, Selenium

Radno iskustvo:

Nije neophodno, ali svakako je poželjno.

Posebni zahtevi:

Ne

Odgovoran za ljudske resurse kompanije:

Marko Cvetković

Telefon odgovornog za ljudske resurse kompanije:

0605020156

Uža specijalnost:

Inovativna IT rešenja i sopstveni softverski proizvodi u domenima automoto industrije, logistike, bankarstva i maloprodaje.

Dodatne informacije:

Procenat zaposlenih sa visokim i višim obrazovanjem:

90%

Prakse u ponudi:

Da. Organizujemo letnju praksu za najbolje studente iz domena informacionih tehnologija.