Naziv kompanije:

Vip mobile

Adresa kompanije:

Milutina Milankovića 1ž

Telefon:

+381 11 2253333

Drugi telefon:

E-mail kompanije:

ljudskiresursi@vipmobile.rs

Drugi e-mail kompanije:

Internet adresa:

https://www.vipmobile.rs

Delatnost:

Telekomunikacije

Poslovanje sa inostranstvom:

Vip mobile je deo Telekom Austrija Grupe koja posluje u osam zemalja.

Broj zaposlenih:

1300

Potreban obrazovni profil:

Primamo studente sa elektrotehnickog, saobracajnog, fakulteta organizacionih nauka i svih drugih. Zapošljavamo veliki broj obrazovnih profila i otvoreni smo za regrutovanje kadrova i iz ostalih obrazovnih institucija.

Zahtevani broj godina studija:

4-5

Poželjne dodatne veštine, znanja ili osobine:

Važno nam je da pored veština i znanja važnih za sadržaj posla budući Vipovci pokažu i radoznalost, želju za stalnim usavršavanjem, proaktivnost, motivaciju da budu deo tima kao i fleksibilnost u radu.

Zahtevani nivo poznavanja stranih jezika:

Važno nam je znanje engleskog jezika, na nivou od srednjeg do naprednog u zavisnosti od pozicije, a poznavanje još nekog jezika svakako je prednost.

Rad na računaru:

Važno nam je da nove kolege imaju odgovarajući stepen znanja rada na računaru u zavisnosti od pozicije za koju apliciraju - korišćenje alata za oblikovanje teksta; za rad sa podacima (Excel, SPSS); MS Office; Linux/Unix; Oracle/SQL Server

Radno iskustvo:

Radno iskustvo je potrebno i poželjno kada oglašavamo pozicije za eksperte u određenim oblastima, s druge strane, često imamo potrebu za kandidatima koji nemaju radnog iskustva ali imaju odgovarajuće obrazovanje i motivaciju.

Posebni zahtevi:

Odgovoran za ljudske resurse kompanije:

Natalija Pešić

Telefon odgovornog za ljudske resurse kompanije:

+381 11 2253333

Uža specijalnost:

Mobilna telefonija i internet usluge

Dodatne informacije:

Procenat zaposlenih sa visokim i višim obrazovanjem:

65%

Prakse u ponudi:

Business Intelligence Trainee Access and Transport Network Trainee IT Trainee