Naziv kompanije:

Telenor d.o.o.

Adresa kompanije:

Omladinskih brigada 90

Telefon:

063 670750

Drugi telefon:

E-mail kompanije:

recruitment@telenor.rs

Drugi e-mail kompanije:

Internet adresa:

https://www.telenor.rs/

Delatnost:

Telekomunikacije

Poslovanje sa inostranstvom:

Deo PPF grupe

Broj zaposlenih:

675

Potreban obrazovni profil:

Fakultetska diploma

Zahtevani broj godina studija:

Minimum 4

Poželjne dodatne veštine, znanja ili osobine:

Proaktivnost, komunikativnost, znanje o telco industriji

Zahtevani nivo poznavanja stranih jezika:

Tečno znanje engleskog jezika

Rad na računaru:

MS Office, drugi programski jezici u skladu sa pozicijom

Radno iskustvo:

Do 2 godine

Posebni zahtevi:

Fleksibilnost

Odgovoran za ljudske resurse kompanije:

Nevena Stefanović

Telefon odgovornog za ljudske resurse kompanije:

063 670750

Uža specijalnost:

Telekomunikacije

Dodatne informacije:

Procenat zaposlenih sa visokim i višim obrazovanjem:

69%

Prakse u ponudi:

KICKSTART Internship program