Naziv kompanije:

Siemens d.o.o. Beograd

Adresa kompanije:

Omladinskih brigada 90v, 11070 Beograd

Telefon:

0608170122

Drugi telefon:

E-mail kompanije:

natalija.petrovic@siemens.com

Drugi e-mail kompanije:

Internet adresa:

https://new.siemens.com/rs/sr.html

Delatnost:

DRUŠTVO ZA PROMET I ODRŽAVANJE U ELEKTROTEHNICI I ELEKTRONICI

Poslovanje sa inostranstvom:

/

Broj zaposlenih:

1900

Potreban obrazovni profil:

Electrical and Mechanical Engineers

Zahtevani broj godina studija:

4

Poželjne dodatne veštine, znanja ili osobine:

proactive, creative, innovative, open-minded, customer focused, result driven, cooperative, thinking out of box

Zahtevani nivo poznavanja stranih jezika:

english - advanced

Rad na računaru:

advanced

Radno iskustvo:

not manditory

Posebni zahtevi:

Odgovoran za ljudske resurse kompanije:

Natalija Petrović

Telefon odgovornog za ljudske resurse kompanije:

0608170122

Uža specijalnost:

/

Dodatne informacije:

Procenat zaposlenih sa visokim i višim obrazovanjem:

90% Belgrade, 20% Subotica

Prakse u ponudi:

tbc