Naziv kompanije:

WEBCentirc d.o.o

Adresa kompanije:

Ulofa Palmea 6b

Telefon:

0113434428

Drugi telefon:

E-mail kompanije:

hr@webcentric.co.rs

Drugi e-mail kompanije:

Internet adresa:

https://www.webcentric.co.rs/

Delatnost:

Informacione tehnologije

Poslovanje sa inostranstvom:

Imamo preko 600 klijenata sa međunarodnog tržišta.

Broj zaposlenih:

70

Potreban obrazovni profil:

Tehnička lica

Zahtevani broj godina studija:

3

Poželjne dodatne veštine, znanja ili osobine:

U zavisnosti od pozicije.

Zahtevani nivo poznavanja stranih jezika:

U zavisnosti od pozicije.

Rad na računaru:

Neophodan.

Radno iskustvo:

U zavisnosti od pozicije.

Posebni zahtevi:

Odgovoran za ljudske resurse kompanije:

Jelena Stanojević

Telefon odgovornog za ljudske resurse kompanije:

0113434428

Uža specijalnost:

Računarsko programiranje

Dodatne informacije:

Procenat zaposlenih sa visokim i višim obrazovanjem:

60

Prakse u ponudi:

Junior Java developer