Naziv kompanije:

Preduzeće za telekomunikacije "Telekom Srbijaˇ" a.d. Beograd

Adresa kompanije:

Takovska 2, Beograd

Telefon:

011/2111000

Drugi telefon:

E-mail kompanije:

posao@telekom.rs

Drugi e-mail kompanije:

Internet adresa:

https://mts.rs/

Delatnost:

Telekomunikacije

Poslovanje sa inostranstvom:

da

Broj zaposlenih:

7764

Potreban obrazovni profil:

inženjeri u oblasti telekomunikacija i informacionih tehnologija (telekomunikacije, računarska tehnika, informatika i informacioni sistemi)

Zahtevani broj godina studija:

4-5

Poželjne dodatne veštine, znanja ili osobine:

spremnost za učenje i usavršavanje, otvorenost za saradnju, dobre veštine komunikacije, orijentacija ka korisniku i orijentacija ka rezultatu

Zahtevani nivo poznavanja stranih jezika:

engleski jezik - srednji nivo znanja

Rad na računaru:

srednji nivo znanja

Radno iskustvo:

nije potrebno

Posebni zahtevi:

Odgovoran za ljudske resurse kompanije:

Goran Gnjidić

Telefon odgovornog za ljudske resurse kompanije:

011/2111009

Uža specijalnost:

Pružanje telekomunikacionih usluga u oblasti fiksne i mobilne telefonije, interneta i multimedijalnih usluga

Dodatne informacije:

Procenat zaposlenih sa visokim i višim obrazovanjem:

32,33

Prakse u ponudi:

Stručne prakse organizujemo za studente završnih godina prvog stepena studija ili master studija, u različitim direkcijama u okviru kompanije, uz mentorsko praćenje. Predviđeno trajanje prakse je do mesec dana, a početak prakse se definiše u dogovoru mentora i studenta.