Naziv kompanije:

Comtrade

Adresa kompanije:

Savski nasip 7, Novi Beograd

Telefon:

+381652096681

Drugi telefon:

E-mail kompanije:

nevena.milanovic@comtrade.com

Drugi e-mail kompanije:

Internet adresa:

https://www.comtrade.com/

Delatnost:

IT

Poslovanje sa inostranstvom:

/

Broj zaposlenih:

2000

Potreban obrazovni profil:

Studenti završne godine sa ETFa, PMFa, ITSa, FTNa, RAFa i FONa.

Zahtevani broj godina studija:

IV (završna godina studija)

Poželjne dodatne veštine, znanja ili osobine:

timski rad, javni nastup, organizacija. Osobine: upornosti, komunikativnost, marljivost, analitičnost.

Zahtevani nivo poznavanja stranih jezika:

Engleski jezik - B2

Rad na računaru:

MS Office package (Word, Excel, Power point etc.), poznavanje programskih jezika i framework-a (Java, .NET, Python, R, etc.)

Radno iskustvo:

Za praksu nije potrebno radno iskustvo. Bilo koji oblik studentskog angažovanja je poželjan.

Posebni zahtevi:

Odgovoran za ljudske resurse kompanije:

Nevena Milanović

Telefon odgovornog za ljudske resurse kompanije:

+381652096681

Uža specijalnost:

Razvoj softverskih rešenja i alata, integracija sistema i usluge digitalizacije.

Dodatne informacije:

Procenat zaposlenih sa visokim i višim obrazovanjem:

/

Prakse u ponudi:

Baza za prijave je otvorena tokom čitave godine. Zainteresovani se mogu prijaviti na sledećem linku: https://comtrade.oneassessment.com/job/Comtrade-Internships-6dQ2R/apply