Naziv kompanije:

Zuhlke engineering

Adresa kompanije:

Bulevar Milutina Milankovića 1ž, Beograd

Telefon:

+381 11 442 6700

Drugi telefon:

E-mail kompanije:

katarina.sonjic@zuehlke.com

Drugi e-mail kompanije:

Internet adresa:

https://zuehlke-careers.com/

Delatnost:

Informacione tehnologije

Poslovanje sa inostranstvom:

Da - Švajcarska, Nemačka, Velika Britanija, Bugarska, Austija, Singapur, Hong Kong

Broj zaposlenih:

110

Potreban obrazovni profil:

Elektrotehnički fakultet, Fakultet organizacionih nauka, Mašinski fakultet, Matematički fakultet.

Zahtevani broj godina studija:

4

Poželjne dodatne veštine, znanja ili osobine:

Komunikacione veštine, želja i motivacija za rešavanjem izazova, prilagođavanje promenama.

Zahtevani nivo poznavanja stranih jezika:

Engleski jezik - odlično (konverzacija i pisana komunikacija)

Rad na računaru:

Obavezan

Radno iskustvo:

Nije obavezno

Posebni zahtevi:

Odgovoran za ljudske resurse kompanije:

Milica Vujčić

Telefon odgovornog za ljudske resurse kompanije:

/

Uža specijalnost:

Razvoj softverskih i hardverskih rešenja

Dodatne informacije:

Procenat zaposlenih sa visokim i višim obrazovanjem:

95%

Prakse u ponudi:

Java internship .NET internship Embedded internship