KompanijeZlatni pokrovitelj 

ELSYS Eastern Europe
Delatnost: ELSYS Eastern Europe razvojna kompanija je specijalizovana u oblasti elektroniskih sistema sa fokusom na projektovanje integrisanih kola. U okviru kompleksnih projekata pokrivamo razvoj digitalnih/analognih/mixed-signal integrisanih kola (ASIC/FPGA design). Predstavlja deo internacionalne ADVANS Grupe, zahvaljujuci kojoj ostvaruje prepoznatljivost na svetskom trzistu i uspesno uspostavlja dugorocnu saradnju sa tehnoloskim liderima razlizitih industrija.
Uža specijalnost: Razvoj integrisanih kola
Poslovanje sa inostranstvom: SAD, Francuska, Nemačka, Švajcarska, Izrael, Belgija, Holandija, Japan…
Broj zaposlenih: 150
Procenat zaposlenih sa visokim i višim obrazovanjem: 100
Dodatne informacije o kompaniji: ELSYS Eastern Europe, 1000 visoko kvalfikovanih i posvecenih inzinjera smatra kljucem uspeha. Shodno tome kandidati dobijaju kompletnu obuku, transparetno vodjenje karijernog puta, mogucnost usavrsavanja u Srbiji i/ili Francuskoj, podrsku prilikom izrazavanja ideja, kao i rad u timu na zahtevnim projektima za internacionalne korporacije.
Internet adresa: www.elsys-eastern.com/
E-mail adresa: contact@elsys-eastern.com
Adresa: Omladinskih brigada 88b
Telefon / Fax: +381 11 35 35 200
Ostale informacije
Potreban obrazovni profil: Elektrotehnički fakultet
Zahtevani broj godina studija: 4
Poželjne dodatne veštine, znanja ili osobine: - Tražimo motivisane, dobro orgnizovane i dinamične mlade inženjere
- Znanje digitalne elektronike (ASIC/FPGA)
- Dobro znanje VHDL/Verilog jezika
- Znanje arhitekture računara i sistema na čipu je prednost
- Znanje programskih jezika C/C++ je prednost
Zahtevani nivo poznavanja stranih jezika: Minimum B1, pozeljno B2 nivo.
Radno iskustvo: Nije potrebno radno iskustvo.
Rad na računaru: -
Posebni zahtevi: Mogućnost za putovanjem u inostranstvo je poželjno.
Prakse u ponudi: ELSYS više puta godišnje orgnizuje prakse u trajanju od 3 do 4 meseca u različitim oblastima projektovanja integrisanih kola. Za studente koji su upisali 7. semestra nudimo stipendije koje uključuju. Za više informacija nas kontaktirajte na contact@elsys-eastern.com