KompanijeZlatni pokrovitelj 

Акционарско друштво "Електромрежа Србије" Београд
Delatnost: Пренос електричне енергије, управљање преносним системом и организовање тржишта електричне енергије
Uža specijalnost: Сигуран и поуздан пренос електричне енергије, ефикасно управљање преносним системом повезаним са електроенергетским системима других земаља, оптималан и одржив развој преносног система у циљу задовољења потреба корисника и друштва у целини, обезбеђивање функционисања и развоја тржишта електричне енергије у Републици Србији и његово интегрисање у регионално и европско тржиште електричне енергије
Poslovanje sa inostranstvom:
Broj zaposlenih: 1330
Procenat zaposlenih sa visokim i višim obrazovanjem:
Dodatne informacije o kompaniji: Савремено конципирана компаније која улаже у континуирану едукацију и развој запослених.
Internet adresa: www.ems.rs
E-mail adresa: hr@ems.rs
Adresa: Кнеза Милоша 11, Београд
Telefon / Fax: 011 3091 851
Ostale informacije
Potreban obrazovni profil: Област техничко-технолошких наука

Zahtevani broj godina studija: 4
Poželjne dodatne veštine, znanja ili osobine: Изражена проактивност, аналитичност,флексибилност, жеља за константним учењем и усавршавањем,позитиван став,оријентисаност ка тимском раду
Zahtevani nivo poznavanja stranih jezika: средњи ниво
Radno iskustvo: Није неопходно
Rad na računaru: средњи ниво
Prakse u ponudi: Да,током целе календарске године