CV browser

„JOBFAIR CV BROWSER” - Aktivna baza biografija

Ljudi napreduju, učestvuju na projektima i seminarima, edukuju se putem treninga, zapošljavaju se i menjaju radna mesta. Jednostavno rečeno, promene su svakodnevne. Trend prebacivanja poslovanja na veb platforme je u vrtoglavom porastu, a i sam Internet je odavno prevazišao koncept po kojem je njegova osnovna i jedina namena širenje informacija i slobodan pristup istim. U skladu sa tim, Sajam ide u korak sa razvojem novih tehnologija i od 2011. godine je umesto dotadašnjeg načina posredovanja između studenata i kompanija i uvedeno novo rešenje pod nazivom „JobFair CV Browser“.

Prethodnih godina kompanije su nakon završenog Sajma dobijale kompakt disk sa biografijama studenata koji su ih ostavili do tog trenutka. Iako u trenutku prosleđivanja baze biografija kompanijama podaci u samoj bazi jesu bili tačni, u savremenom društvu, iluzorno je očekivati da se za godinu dana ne promeni ništa. Imajući u vidu nedostatke ovakve vrste komunikacije između poslodavaca i onih koji traže posao, uveli smo aktivnu bazu podataka.

Svima koji se registruju na sajtu JobFair-a na dane Sajma i ostave svoj CV, omogućeno je da isti dopunjuju tokom cele godine. S druge strane, kompanije sada dobijaju pristup „JobFair CV Browser“-u, kojim će moći da vrše pretragu po potrebnim kriterijumima (fakultet kandidata, prosek, rad na projektima, radno iskustvo, poznavanje stranih jezika,...). Takođe, kompanije imaju mogućnost da dobiju biografiju izabranog kandidata u PDF formatu, a svaka promena koju student izvrši istog trenutka biće vidljiva HR menadžerima koji pregledaju biografije.

Globalni pokrovitelj

Zlatni pokrovitelji

Srebrni pokrovitelji