Edukacija

Imajući u vidu vrtoglavu brzinu kojom se razvijaju nove tehnologije, kao i sve veće potrebe i zahteve koje savremeno poslovanje nameće, svesni smo da su danas edukacija, neprestano učenje i prilagođavanje trendovima jedini pravi put uspeha. Sve je veći broj veština i znanja koja se od mladih inženjera očekuju a koje tradicionalno obrazovanje ne može da pruži. Zato iz godine u godinu proširujemo i obogaćujemo edukativni deo sajma “JobFair - Kreiraj svoju budućnost!”.

U vremenu kada fakulteti nude malo praktičnih znanja, kompanije traže brze, vešte i stručne zaposlene, a naša država uskladjuje zakonodavstvo i praksu sa standardima Evropske Unije, malo je mesta gde možemo da naučimo ono što ćemo odmah moći da koristimo u praksi i što će nam pomoći da brzo nadjemo posao i da na njemu napredujemo. Znanja zaposlenih i nezaposlenih u Srbiji su, po rečima pedagoških stručnjaka, zastarela i neprimenjiva što je posledica tehnološke stagnacije srpske privrede. Creative office je našao rešenje da se ovaj nivo znanja uzdigne na traženi nivo. Mi se bavimo obrazovanjem studenata, zaposlenih i nezaposlenih kroz stručne seminare, kurseve, treninge i obuke koji su usmereni na konkretne i u praksi upotrebljive veštine. Posvećeni smo izgradnji modernog obrazovnog sistema kroz sticanje stručnih kompetencija. Cilj treninga je da se usvoje znanja i veštine, da se razumeju veze i razlozi zašto se nešto radi i da se ljudi motivišu za inovativno razmišljanje i kontinuirano unapredjenje kvalitita. Na nivou kompanija, svrha obuka je da im pomogne u ostvarenju ciljeva kroz dodavanje vrednosti ključnom resursu- ljudima koji zapošljavaju.

Još od organizovanja prvog Sajma, studenti su tokom “JobFair”-a imali priliku da se pripreme za potragu za željenim poslom ili praksom. Kako je sama priprema prvi i najteži korak u toj potrazi, studenti imaju priliku da svoj put olakšaju učešćem na predavanjima, tribinama i treninzima na uvek aktuelne i korisne teme poslovne komunikacije, pripreme za intervju, pisanja CV-ja. Na ovaj način pripremaju se za neposredan kontakt sa kompanijama, unapređujući profesionalne veštine koje su im potrebne prilikom razgovora sa poslodavcem kao i komunikacione veštine koje će im biti potrebne tokom sticanja radnog iskustva.

Takođe, tokom “JobFair”-a mladi inženjeri imaju jedinstvenu priliku da vide prezentacije vodećih kompanija tehničko-tehnoloških struka, upoznaju se sa njihovim radom i aktuelnim projektima i na taj način stvore bolju sliku o tome šta ih očekuje na poslu u struci. Sve kompanije imaju priliku da neposredno predstave studentima i upoznaju ih sa trenutnim prilikama. Mnogim studentima upravo pogled na trendove u kompanijama u toku studiranja pomaže pri profesionalnom usmeravanju.

Organizacioni tim sajma poslova “JobFair 18 - Kreiraj svoju budućnost” će i ove godine raditi na tome da što više kompanija učesnica i prijatelja projekata doprinese edukativnom programu Sajma.

Globalni pokrovitelj

Zlatni pokrovitelji

Srebrni pokrovitelji