TribineTribineTribine predstavljaju poseban vid upoznavanja i komunikacije između studenata i predstavnika kompanija. U neformalnoj atmosferi diskutujte sa zaposlenima vodećih kompanija u našoj zemlji o aktuelnim temama iz inženjerske branše.

Tribine će se održati 5. i 6. novembra, a neke od tema su:

FishingBooker - Code your way into your dream job
HDL - USB Analog TX Design - Solutions and Challenges
RT-RK - Autonomna vozila: od multidisciplinarnih veština i znanja do realizacije najzahtevnijih projekata
Vip - IoT rešenja u 4G i 5G mobilnim mrežama
Levi9 - Building cool things in JavaScript
Asseco - Mikroservisi u Assecu SEE
Elsys/Avisto - Rad u outsourcing industriji - izazovi i ograničenja. Vi pitate, mi odgovaramo.Globalni pokrovitelj

Zlatni pokrovitelji

Srebrni pokrovitelji